Chính sách bảo mật

Dưới đây là Điều khoản dịch vụ  cho JavHD.live. Mọi thành viên truy cập website đã mặc định chấp nhận và đồng ý các điều khoản của chúng tôi bên dưới đây, cụ thể:

Điều khoản dịch vụ

1. Lời nói đầu
Đây là những điều khoản và điều kiện chính thức và hình thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa bạn và JavHD.live về việc bạn sử dụng trang web internet có tại https://www.JavHD.live (“Trang web”). Cung cấp các dịch vụ trên trang web của mình theo các điều khoản và điều kiện trên trang này, và bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ chúng.

Khi sử dụng Trang web, bạn phải tuân thủ mọi quy tắc đã đăng, nguyên tắc cộng đồng, tuyên bố hoặc chính sách, kể cả chính sách vi phạm bản quyền lặp lại và chính sách bảo mật của chúng tôi. Các quy tắc, nguyên tắc, báo cáo và chính sách như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản dịch vụ này.

2. Truy cập

– Bằng cách truy cập trang web, bạn xác nhận rằng:

+ Bạn ít nhất 18 tuổi hoặc tuổi trưởng thành theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn; và
bạn biết và hiểu rằng các tài liệu được trình bày tại và / hoặc có thể tải xuống từ Trang web bao gồm mô tả hình ảnh khỏa thân, âm thanh và / hoặc văn bản rõ ràng về ảnh khoả thân và hoạt động tình dục rõ ràng; rằng bạn đã quen thuộc với các vật liệu thuộc loại này; rằng bạn không bị xúc phạm bởi những vật liệu như vậy; và bằng cách đồng ý với các Điều khoản dịch vụ này, bạn đảm bảo với chúng tôi rằng bạn đang cố tình và cố ý tìm kiếm quyền truy cập vào tài liệu khiêu dâm rõ ràng đó để xem cá nhân của riêng bạn; và bạn sẽ chỉ sử dụng trang web cho mục đích cá nhân và phi thương mại; và bạn sẽ không tải xuống, sao chép hoặc phân phối bất kỳ phần nào của Trang web cho bất kỳ mục đích thương mại nào; và bạn sẽ không thay đổi, xóa, thêm, thay đổi hoặc chỉnh sửa bất kỳ Điều khoản Dịch vụ nào và bất kỳ thay đổi nào đã thực hiện như vậy sẽ bị vô hiệu và không có hiệu lực.

3. Quyền sở hữu các Video trên website JavHD.live

  • Trên trang web, tất cả nội dung bao gồm nhưng không giới hạn, tất cả nội dung, phương tiện và tài liệu, tất cả phần mềm, mã, thiết kế, văn bản, tập lệnh, tin nhắn, hình ảnh, hình ảnh, minh họa, tài liệu âm thanh và video các tệp, tác phẩm nghệ thuật, tài liệu đồ họa, bài viết, cơ sở dữ liệu, thông tin độc quyền, bài viết, âm nhạc, bản ghi video, công cụ nghe nhìn và bản ghi âm, trang trình bày, ảnh chân dung, tác phẩm của tác giả, hoạt ảnh và / hoặc hình ảnh chuyển động, tính năng tương tác, tranh biếm họa , các bản ghi âm, giọng hát hoặc các âm thanh khác, bản ghi âm, giọng nói, bản sao giọng nói, đồ họa máy tính và hiệu ứng hình ảnh, cũng như mọi tài liệu đi kèm, bao bì hoặc các tài liệu khác, hữu hình hoặc vô hình và tất cả các yếu tố có thể bảo vệ hoặc có bản quyền hợp pháp của Trang web, bao gồm, nhưng không giới hạn, lựa chọn, trình tự, ‘giao diện’ và sắp xếp các mục, và tất cả các tác phẩm phái sinh, bản dịch, thích ứng hoặc biến thể tương tự, bất kể phương tiện truyền thông, định dạng hoặc hình thức, bây giờ đã biết hoặc sau đây được phát triển hoặc phát hiện, và bất kể nơi sản xuất, ở vị trí, trong studio hoặc ở nơi khác, có màu đen trắng hoặc màu hoặc kết hợp với công việc khác, nhân vật, thực hay tưởng tượng, ở bất kỳ nơi nào trên thế giới và tất cả những điều đã nói ở trên, cá nhân và / hoặc tập thể (“Nội dung”) và nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng có đăng ký trong đó hay không (“Nhãn hiệu”), được JavHD.live sư tầm trên các trang mạng Porn như: xvideos; pornhub; facebook; sex.com.v.v.. và đăng lại trên website, JavHD.live tuyệt đối không lưu trữ dữ liệu và quảng bá nội dung để các cá nhân vi phạm quy định nhà nước sở tại. Mọi dữ liệu trên website, JavHD.live sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung.

JavHD.live tuân thủ mọi quy định của nhà nước sở tại về quy định pháp luật.