người ta đang trang điểm, qua sờ mó chi zị cha nội