Lồn này là đụ nhiều nên bị bệnh nè, coi chừng vệ sinh kỹ nhen