Địt Nguyễn Thị Lanh (Lanh Nguyễn) Chư Sê – Gia Lai trên nền nhạc du dương