Cơ thể toả sáng của Hikaru Miyanishi trước ánh nắng mặt trời