Nữ hoàng livestream game trung quốc bị chịch tả tơi